Om prosjektet:

Dette bygget ble design- og innredningsmessig utformet i henhold til leietakernes Carshine og Kjemicos ønsker. Et tidlig innledet samarbeid var viktig for denne del av prosessen.

Detaljer:

Kategorier
Oppdragsgiver Skibåsen 40AS
Plassering Sørlandsparken, Kristiansand
Fullført 2019
Formål Næringsvirksomhet
Oppgaver Totalentreprise