Prosjektbeskrivelse

Dette bygget ble design- og innredningsmessig utformet i henhold til leietakernes Carshine og Kjemicos ønsker. Et tidlig innledet samarbeid var viktig for denne del av prosessen.

Prosjektdetaljer

Kategori
Oppdragsgiver Skibåsen 40AS
Sted Sørlandsparken, Kristiansand
Fullført 2019
Innhold Næringsvirksomhet
Oppdrag Totalentreprise