Pågående prosjekter

- Hasseldalen byggetrinn 5 - 14 leiligheter
Arendal med utvidelse - Optimera Proffsenter.