Eierskap

Vavik og Tønnessen har eierskap i flere eiendommer. Under finner du adresse og bilder av disse: