Prosjektbeskrivelse

Nytt nytt stasjons- og kontorbygg. I tillegg til stasjonsbygget er det etablert et heis- og trappehus på hver side av sporene og anlegget med en overgangsbro mellom. Det nye stasjonsbygget er på cirka 1. 500 kvadratmeter.

Prosjektdetaljer

Kategori
Oppdragsgiver Banenor Eiendom
Sted 4645 Nodeland
Surface Area 1.500
Fullført 2020
Innhold Overgang og kontorbygg
Oppdrag Murer- og tømrerarbeid