Om prosjektet:

Nytt nytt stasjons- og kontorbygg. I tillegg til stasjonsbygget er det etablert et heis- og trappehus på hver side av sporene og anlegget med en overgangsbro mellom. Det nye stasjonsbygget er på cirka 1. 500 kvadratmeter.

Detaljer:

Kategorier
Oppdragsgiver Banenor Eiendom
Plassering 4645 Nodeland
areal 1.500
Fullført 2020
Formål Overgang og kontorbygg
Oppgaver Murer- og tømrerarbeid