Project Description

Flere eldre bygg får en ny funksjon. Denne gamle skolen på Lund er omgjort til boliger, 12 leiligheter i alt – i tre etasjer. I tillegg oppføres det helt nytt bygg i den gamle skolegården mot Østerveien – med totalt 14 boenheter.

Project Details

Categories
Client Lahelle Utvikling AS
Completed 2020
Value Leiligheter
Architect Totalentreprise