Aktiviteter

Pågående prosjekter

  • Narvika 15, leilighetsbygg
  • Moltestien 2, 4, og 6, leilighetsbygg
  • Tilbygg Kasernen
  • Næringsbygg Skibåsen 40D
  • Justnesskauen 27 – 39, leilighetsbygg