Project Description

Dette bygget ble design- og innredningsmessig utformet i henhold til leietakernes Carshine og Kjemicos ønsker. Et tidlig innledet samarbeid var viktig for denne del av prosessen.

Project Details

Categories
Client Skibåsen 40AS
Location Sørlandsparken, Kristiansand
Completed 2019
Value Næringsvirksomhet
Architect Totalentreprise